Mô tả

Sản phẩm tự khuếch tán bộ sản phẩm đặc biệt. Thời gian sử dụng 3 tháng